Slavnostní zahájení je vždy 30. dubna ve 21.00 hodin a ukončení provozu 31. října ve 20.00.

Zpívající fontánu tvoří kruhový bazén o průměru osmnácti metrů s dvanáctidílnou kamennou plastikou stylizovaného květu se středem z leštěné oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s více než dvěma sty padesáti tryskami, střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Celá fontána je řízena počítačem, což umožňuje vytvářet zajímavé střikové kombinace včetně barevného osvětlení. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík.

Týdenní rozvrh skladeb Zpívající fontány

7.00  9.00  11.00  13.00  15.00  17.00  19.00  21.00  22.00
Pondělí  A B C D E F G H A
Úterý B C D E F G H A B
Středa C D E F G H A B C
Čtvrtek D E F G H A B C D
Pátek E F G H A B C D E
Sobota F G H A B C D E F
  7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00
Neděle G H A B C D E F G H